Vilka är vi?
Vill du få motivation att leda andra, öka företagets försäljning eller bara utvecklas i din yrkesroll?

Då kan en av våra kurser med fokus på både individ och team ge dig verktygen du behöver.

Vilka kurser erbjuder vi? 

Den här kursen passar både dig
som inte tillträtt än och dig som
arbetat som chef en lite längre tid.

 
 

Kursen riktar sig till dig som
arbetar i en säljande roll varje dag.

 

 

Vi ger dig redskapen för att lyckas,

oavsett vilken kontaktyta du har med kunden.

 
 

Denna kurs riktar sig till dig
som är gruppchef, med
schemaläggning eller har det
ekonomiska ansvaret för en avdelning.

 


 

Under kursens gång skapas förståelse för vilka parametrar
och kunskaper som krävs för att driva ett effektivt
Customer and Contact Service Center.

 

 

Denna kurs tar 3 dagar.

 

Referenser


 • Toyota Financial Services
  Toyota Financial Services har använt sig av Annette Lahti och hennes företag K2C education för vidareutveckling av våra säljare och företagsledare. Annette har en lång erfarenhet av ledning, kommunikation och inte minst försäljning. Denna kunskap/erfarenhet förmedlar Annette på ett förtjänstfullt sätt till våra partners med ett fantastiskt slutresultat. Vi känner ett stort förtroende för Annette och hennes företag därför fortsätter vi att nyttja hennes tjänster framledes och tror att många andra också skulle få en bra utväxling på att ta del av denna kunskap.
  Toyota Financial Services
  Toyota
 • Affärsskolan

  "Duktig och mycket aktiv kursledare"

  "Engagerad och kunnig"

  "Märktes att det fanns erfarenhet och inte bara teori bakom det hon sa."

  Affärsskolan
  Utvärdering

Kontakta oss


 

Annette Lahti

VD | Säljare | Utbildare

076-650 71 11


”Att lyckas i försäljning
grundar sig i kunskapen
att ställa rätt frågor och
förmågan att hitta
kreativa lösningar”