Test 1
november 12, 2015

Test 2

Titel | K2 Education

Toyota Financial Services har använt sig av Annette Lahti och hennes företag K2C education för vidareutveckling av våra säljare och företagsledare. Annette har en lång erfarenhet av ledning, kommunikation och inte minst försäljning. Denna kunskap/erfarenhet förmedlar Annette på ett förtjänstfullt sätt till våra partners med ett fantastiskt slutresultat.

Vi känner ett stort förtroende för Annette och hennes företag därför fortsätter vi att nyttja hennes tjänster framledes och tror att många andra också skulle få en bra utväxling på att ta del av denna kunskap.